Thời gian: 07/10/2022 14:08

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15

Sáng 05/10/2022, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị


9 tháng đầu năm 2022, toàn hệ thống chính trị quận đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình công tác của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của thành phố đảm bảo đạt kết quả khá toàn diện: 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 4 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực quận quản lý ước đạt 121,5 tỷ đồng, bằng 78,4%chỉ tiêu năm, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.103 tỷ đồng, bằng 69,8% chỉ tiêu năm, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ ước đạt 30.260 tỷ đồng, bằng 69,4% chỉ tiêu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.057 tỷ 678 triệu đồng, bằng 94,2% dự toán thành phố giao, bằng 81,4% chỉ tiêu năm, bằng 94,0% so cùng kỳ, trong đó, thuế ngoài quốc doanh ước đạt 380 tỷ 285 triệu đồng, vượt 0,1% so với dự toán thành phố giao và chỉ tiêu năm, tăng 47,0% so với cùng kỳ...


Quang cảnh Hội nghị


Quận triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chuyển đổi số và cải cách hành chính. Chú trọng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch; tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,8% kế hoạch. Duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, trật tự xây dựng. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hoá. Công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác quốc phòng địa phương được duy trì nền nếp, đảm bảo nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Các hoạt động tư pháp được duy trì thực hiện hiệu quả.


Các đại biểu dự Hội nghị


Trong công tác xây dựng Đảng, đã thành lập 4 tổ chức Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU, đạt 66,7% kế hoạch thành phố và 40% chỉ tiêu năm, bằng 100% so với cùng kỳ; kết nạp 135 đảng viên mới, đạt 63,7% kế hoạch thành phố và chỉ tiêu năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Duy trì nắm chắc tình hình, tư tưởng, đối thoại với Nhân dân theo quy định; vượt chỉ tiêu thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”...


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Quận ủy Hồng Bàng cũng xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, trong đó: Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Chú trọng hơn nữa các giải pháp phát triển kinh tế; quan tâm động viên, rà soát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển tạo nguồn thu. Tập trung xây dựng Đề án Phát triển kinh tế ban đêm và phố đi bộ, tạo tiền đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thương mại, dịch vụ. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng và cải cách hành chính quận, trọng tâm là việc rà soát, thực hiện các Bộ Chỉ số theo chỉ đạo của thành phố. Hoàn thành thủ tục, triển khai thực hiện Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (giai đoạn 2); các dự án công viên cây xanh. Duy trì ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị tại các tuyến đường. Chủ động phối hợp, đề nghị các đơn vị quản lý chuyên ngành rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, khắc phục các khu vực thường xuyên ngập, úng do mưa lớn...

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm trạng tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực đất đai, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn quận, công tác phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 22
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THƯỢNG LÝ - QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Đức Giang - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường

 Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Hồng Quân, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại:

 Email: thuonglyhongbang@haiphong.gov.vn